28 mars 2013

Möte med ...Jag ser dig, du behöver inte smyga. 
Ömsom grå, ömsom snövit. 
Ibland som en sten eller en jättelik rotvälta. 
Förmågor lika kameleontens, 
att smälta inte, byta färg och struktur. 
Det har du min vän… 
Men jag ser dig, jag blir inte rädd, så du behöver inte smyga.


4 kommentarer: