17 mars 2017

Det är alltid som allra mörkast 
precis innan gryningen kommer 
och ger oss åter det livgivande ljuset.