09 september 2014

spegel spegel...

En titt i spegeln...
vem visar den?
Ditt sanna jag eller har du gömt dig så länge
att du inte ens kan se sanningen?
Om du vågar öppna ögonen,
vågar se hela sanningen.
Vad är då den?

Ser du inte att du är vacker
precis som du är?
Du sattes på planeten av en anledning.

Är det inte dags att öppna ögonen
vara ärlig och vara stolt över dina egenheter?

Jag har spetsiga öron och svans.
Ok, nu är det din tur... ;)