06 oktober 2015

Författarbesök i Häxans Hus 3/11 kl.19:00


Denna gång har vi äran att presentera Anne Carlie. Anne är arkeolog till vardags med flera böcker på sin meritlista och nu har hon skrivit sin första bok i genren andlighet/personlig utveckling. Boken kallar hon ”Möten med Isfolket”.
 

De vackra isformationerna vid kvarnfallet som är beläget vid Annes torp drog henne ut på en resa där hon med kameran i handen upptäckte att det inte bara var vanlig is hon såg utan att isen gömde på naturväsen. Isfolket, som med isens hjälp hade tagit fast form.

Anne kommer att visa bilder från boken och även sådana som inte kom med och berätta om de fantastiska upplevelser hon hade som gav inspiration till boken. Hennes önskan är bilderna ska väcka en längtan hos er som lyssnar, att öppna upp för den egna fantasin och söka efter väsen i isen. Anne delar sina upplevelser och uppmanar läsaren att söka sina egna. Ingenting är rätt eller fel i detta sökande, alla upplever på sitt speciella sätt.


Under kvällen finns det möjlighet att köpa boken och få den signerad.


Annes blogg: https://kvarntorpetblog.wordpress.com/


Fika till självkostnadspris serveras.


Då vi bara har 20 platser ber vi dig boka din plats på haxanshus@gmail.com