25 juni 2017

Byggprojekt - Gudinnetempel i Henset 2018
Länge har Gudinnan bett om en egen boning och nu är det beslutat att vi ska bygga ett tempel under 2018 för att hedra Gudinnan, vem hon än är för dig. En plats full av sinnligt skapande kraft.
En plats för kontemplation, bön, cirkelarbete, ceremonier, samlingar, föreläsningar mm. Allt i en kärleksfull och tillåtande anda. En plats för alla som behöver den.När det inte är bokat andra aktiviteter i templet så är tanken att den som behöver komma i samklang med sig själv genom meditation, skrivande eller annan lugn aktivitet får lov att använda denna plats fritt. 

Att bygga detta tempel och att utrusta det kommer att kosta ca 150 000: - och efter samtal och funderande med Gudinnan och fina häxiga vänner har jag kommit fram till att starta en insamling för den som vill stötta projektet.

När byggnadens golv läggs kommer namnen på alla som donerat (om de vill) att läggas under golvet under ceremoniella former eftersom dessa utgör en stor hörnsten i att templet kan bli till. Och på detta sätt kommer de alltid att vara närvarande.

Den stora invigningen av templet blir självklart ett öppet evenemang som kommer att aviseras i alla de vanliga kanalerna efterhand.

 
Vill du donera?
Detta kan göras på olika sätt: 

Under året kommer ett antal event hållas där alla intäkter går till templet.
Det går att donera pengar genom kontant gåva i butiken eller via swish till nummer: +46723219802 ange tempeldonation och ditt namn som meddelande. Vill du ha ditt namn under golvet så anger du detta också genom ett JA i meddelandet.

I butiken kan du hela tiden få uppdatering om hur det ekonomiska läget är.


När vi närmar oss byggnadstiden är också donationer av t ex byggmaterial och inredningsmaterial välkommet men i dagsläget har jag ingen plats att förvara sådant så detta får vara senare.

Vandra i skönhet // Linda – Häxans hus i Henset